هنر کمیک؛ ساختن کمیک

Image result for making comics scott mccloud

پس از پرداختن به قواعد تئوری کمیک،بهتر بود که به نحوه ساخت و طراحی آن پرداخته شود.چگونه نوشته می شود؟نقش شخصیت ها در آن چگونه است؟آناتومی چقدر موثر است؟محیط چطور تاثیر می گذارند و از این قبیل سوالات.کتاب سوم از مجموعه هنر کمیک،به این سوالات و موضوع پرداخته.

ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع